Service

ชาวพม่าในประเทศไทยนั้น อาจจะสามารถฟังภาษาไทย และ พูดภาษาไทยได้ แต่มีเพียงส่วนน้อยมาก ที่จะสามารถอ่าน และ เขียนภาษาไทยได้ นั่นจึงทำให้เขาสามารถเข้าถึงข่าวสาร ผ่าน Media ต่างๆได้ยากมาก เพราะ Media สำคัญที่ใช้การดูและฟัง อย่าง TV และ วิทยุ นั้นกลายเป็นสื่อที่พวกเขาเข้าถึงได้ลำบากที่สุด

และเมื่อมีข้อจำกัดในด้านการอ่าน  ทำให้ Media ที่เป็นตัวอักษรภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รวมไปถึง Website และ Social Network ในประเทศไทย ย่อมไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ ทำให้ชาวพม่าในประเทศไทย อยู่ในสภาวะขาดแคลนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเริ่มต้น การทำ Media ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเข้าถึง และได้รับความไว้วางใจจากชาวพม่า

Free Copy Newspaper – Myanmar Live

เป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรี ราย 15 วัน ที่ทำการแจกในชุมชนชาวพม่า มาตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2559 ซึ่งสามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนข้อมูลข่าวสารของพวกเขาได้อย่างตรงจุด ด้วย Concept ของเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับชาวพม่าในประเทศไทยโดยตรง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น ทำให้หนังสือพิมพ์Myanmar Live เป็นที่นิยมในกลุ่มชาวพม่าในประเทศไทยในเวลาอันรวดเร็ว เริ่มต้นจากมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์รวมชาวพม่าในเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุด สร้างเป็นความเชื่อถือในตัวหนังสือพิมพ์ จนสามารถกระจายออกสู่กรุงเพทมหานคร และจังหวัดโดยรอบ และเกิดเป็นโครงข่ายต่างๆขนาดใหญ่ ที่ช่วยกันผลักดันจนสามารถทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ได้รับการแจกจ่ายไปยังชุมชนชาวพม่า ทั่วประเทศได้ในที่สุด

ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ Myanmar Live ทำการแจกไปยังชุมชนชาวพม่าทั่วประเทศกว่า 5หมื่นเล่มต่อปักษ์ ช่วยนำพาข้อมูลข่าวสาร และ สร้างการรับรู้ ไปในทุกชุมชนชาวพม่าทั่วประเทศไทย

Facebook – Myanmar Live 

จากจุดเริ่มต้นของสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ Myanmar Live สู่การสร้างให้เกิดสื่อ Online ที่สามารถเข้าถึงชาวพม่าในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการสื่อสารผ่านช่องทาง Social Network ที่ชาวพม่านิยมที่สุด นั่นคือ Facebook เราจึงได้ทำการสร้าง Myanmar Live Fan page ขึ้น และได้รับการตอบรับ จากชาวพม่าในประเทศไทยเป็นอย่างดี ด้วยเนื้อหา ที่คง Concept การให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นง่ายขึ้น แต่รวดเร็วกว่า Update กว่า จนทำให้เราได้รับการ Follow จากชาวพม่าในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก

On Ground Activities & Special Event

เรามีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึง และ เข้าใจกิจกรรมที่ชาวพม่าในเมืองไทย ให้ความสนใจ เราจึงสามารถสร้างสรรกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มชาวพม่าในเมืองไทยตามแหล่งต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ เราชำนาญ และเข้าใจในพื้นที่ที่เหมาะสม ที่ช่วยให้การจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆนั้น ตรงใจ ประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวพม่า

สร้างเป็นประสบการณ์ร่วม ที่เข้าถึงชาวพม่าในประเทศไทยได้อย่างดีเยี่ยม

โดยคุณจะสามารถมั่นใจได้มากกว่าใครๆ เพราะเราสามารถใช้สื่อของเรา ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ภายใต้ชื่อ Myanmar Live ที่ชาวพม่าในเมืองไทย ล้วนให้การยอมรับ